STIRI ARTICOLE  

Ce este Consultantul de Lactatie?


Consultantul in Lactatie este o persoana specializata in prevenirea si rezolvarea problemelor legate de alaptare. Consultantii de lactatie recunoscuti in intrega lume sunt numai aceia care au fost acreditati de catre IBLCE (Comitetul International al Examinatorilor Consultantilor de Lactatie), pe baza unor examene care cuprind verificarea cunostintelor teoretice si practice in domeniul anatomiei, fiziologiei lactatei si a suptului, dezvoltarea si nutritia copilului, patologie, sociologie, psihologie si consiliere, terminologie medicala (pentru cei care nu lucreaza in domeniul medical), etica si legislatie, echipamente si tehnica pentru alaptare, educatie sanitara.

Persoana acreditata se numeste CONSULTANT DE LACTATIE CERTIFICAT INTERNATIONAL (IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant) si poseda cunostintele si calificarea pentru a asigura o asistenta de calitate in alimentatia naturala.

Certificatul este valabil 5 ani. Recertificarea se face prin dovada de educatie continua (75 de credite de lactatie) in domeniul alaptarii, iar dupa 10 ani prin reexaminare.

IBCLC este standardul de aur de acreditare a consultantului de lactatie, singura acreditare recunoscuta in lumea intreaga de asociatiile profesionale.


Istoric

In 1982 Liga Le Leche formeaza departamentul consultantilor de lactatie, iar in 1985 IBLCE (International Board of Certified Lactation Consultant Examiner) pentru certificarea profesionala a consultantilor de lactatie.
IBCLC este standardul de aur de acreditare a consultantului de lactatie, singura acreditare recunoscuta in lumea intreaga de asociatiile profesionale.

Declaratia de competenta IBLCE insumeaza cunostintele si calificarea speciala IBCLC.

Un IBCLC trebuie:
 
 - Sa posede cunostintele si metoda de a efectua consultatie si 
educatie 
competenta si cuprinzatoare in cazul situatiilor de rutina si speciale de lactatie, de la preconceptie pana la 12 luni postnatal.

- Sa integreze cunostintele din domeniul urmatoarelor discipline in ingrijirea 
familiilor care alapteaza: anatomie materna si infantila; fiziologie si 
endocrinologie; nutritie si biochimie; imunologie si boli infectioase; patologie; 
farmacologie si toxicologie; psihologie, sociologie si antropologie; parametrii 
de crestere si dezvoltare; interpretarea cercetarii; etica si legislatie; 
echipament si tehnologie pentru alaptat; sanatate publica


 - Sa utilizeze cunostiinte de consiliere, personalitate, teorie de grup si de
familie in cursul interventiilor pentru sustinerea alaptarii. - Sa integreze aspectele culturale, psihosociale, nutritionale si farmacologice 
ale alaptarii in practica de consultanta in lactatie.


 - Sa utilizeze metode de comunicatie corespunzatoare in interactiunea cu 
clientii si personalul medical.


 - Sa mentina o relatie colaborativa si de sustinere cu clientii, subliniind
individualizarea ingrijirii familiei, autonomia clientului, luarea de decizii in 
cunostiinta de cauza, si ingrijirea medicala optima.


 - Sa actioneze ca un sustinator al alaptarii in comunitate, loc de munca si
printre personalul medical.


 - Sa utilizeze principiile educatiei adulte in experienta educationala a clientilor,
personalul medical si comunitate.


 - Sa interpreteze rezultatele cercetarilor recente pentru a determina 
probabilitatea aplicarii lor in practica.


 - Ca si un membru al echipei medicale, sa functioneze planuri de urmarire a
evolutiei cazurilor si sa faca raportari corespunzatoare celorlalte cadre 
medicale si sustinatorilor comunitari ai alaptarii.


 - Sa pastreze foi de observatii cuprinzatoare ale clientilor.

 - Sa urmeze un cod etic profesional, legi si coduri locale si sa mentina
standarde corespunzatoare de igiena.


 - Sa observe directivele pentru cadrele medicale stipulate de Codul

International de Marketing pentru Substituentele de Lapte Matern al OMS-lui.


 - Sa mentina si intensifice cunostintele si abilitatile prin educatie continua 
corespunzatoare.


 - Consultantii de lactatie sunt angajati in spitale, cabinete medicale, centre de
consultanta pentru lactatie si organizatii care sprijina alaptarea, grupuri de
sprijin pentru mame.

 


 

Consultantii de lactatie certificati international trebuie sa respecte un cod de conduita etica a carei incalcare duce la sanctiuni din partea comitetului de etica a Bordului International de Examinatori soldandu-se chiar cu pierderea certificarii.

Principiile codului profesional de conduită
1. Să ofere servicii care protejează, promovează şi susţin alăptarea
2. Acţionează “due diligence” (să adere la un standard de ingrijire rezonabil în timp
ce efectuează orice acte care i-ar putea în vreun fel afecta pe alţii)
3. Să păstreze confidenţialitatea clienţilor
4. Să raporteze cu acurateţe şi complet celorlaltor membrii ai echipe medicale
5. Să emită hotărâri individuale şi să evite conflictul de interes
6. Să menţină integritatea personală
7. Să respecte standardele profesionale aşteptate de la un IBCLC
8. Să se conformeze cu procedurile disciplinare IBLCE
9. Consultantul de lactaţie atestat de bordul internaţional (IBCLC) este personal
responsabil pentru faptele lui şi trebuie să acţioneze în conformitate cu CPC
protejând interesele clienţilor şi să justifice încrederea publică în competenţa lui

Principiul 1. Ofere servicii care protejează, promovează şi susţine alăptarea
 
Un IBCLC trebuie să:
 
1.1. Îndeplinească cu bună credinţă angajamentul profesional lucrînd cu mamele pentru a atinge
 
scopul lor de a alăpta
 
1.2. Ofere servicii profesionale cu obiectivitate şi respect faţă de nevoile si valorile individului
 
1.3. Furnizeze destule informaţii pentru a fi în stare clienţii să ia decizii în cunoştinţă de cauză
 
1.4. Furnizeze informaţii despre produse adecvate, într-o manieră nefalsă sau înşelătoare
 
1.5. Prezinte informații fără părtinire personală

 
Principiul 2. Acţionează “due diligence”
 
Un IBCLC trebuie să:
 
2.1. Acţioneze în limitele “scope of practice” (în limitele de domeniu de aplicare a practicii)
 
2.2. Colaboreze cu ceilalţi membrii ai echipei medicale pentru a asigura o îngrijire unitară şi
 
completă
 
2.3. Îşi asume responsabilitatea şi să accepte cuantificarea competenţei sale în practică
 
2.4. Respecte toate legile valabile, incluzând pe cele care reglementează activitatea consultantului
 
de lactaţie
 
2.5. Respecte dreptul intelectual (copyrights) scris sau electronic, manuscrise, fotografii, slide-uri
 
şi ilustraţii; mărci comerciale, de certificare şi de servicii; patente )

 
Principiul 3. Să păstreze confidenţialitatea clienţilor
 
Un IBCLC trebuie să:
 
3.1. Să se abțină de la dezvăluirea oricărei informații obținute în cursul relației
 
profesionale, cu excepția celor comunicate unui alt membru al echipei de îngrijire
 
medicală a clientului sau la alte persoane sau entități pentru care clientul a acordat
 
permisiunea expresă, exeptând condițiile prevăzute în definiția și interpretările
 
CPC. Aceste condiţii în care IBCLC poate dezvălui informaţii fără acordul clientului
 
sunt:
 
a. Informaţii cerute de lege, ordin judecătoresc sau administrativ sau PCP
 
b. Pentru a proteja clientul, în consultaţiile cu indivizi potriviţi sau entităţi care pot lua
 
măsuri corespunzătoare, când IBCLC crede pe drept că clientul nu poate acţiona
 
adecvat în interesul lui şi al copilului şi de aceea există un risc de vătămare
 
c. pentru a stabili o cerere sau apărare în numele IBCLC și clientului sau o apărare
 
împotriva unei acuzații în materie penală sau de acțiuni civile, împotriva IBCLC pe
 
baza comportamentului în care clientul a fost implicat
 
d. pentru a răspunde acuzațiilor în orice procedură referitoare la serviciile IBCLC
 
furnizate clientului
 
3.2. Să obţină acordul mamei pentru fotografierea, înregistrarea audio sau video a
 
mamei sau copilului în scop educativ sau profesional

.
Principiul 4. Să raporteze cu acurateţe şi complet celorlalţi membrii ai echipei medicale
 
Un IBCLC trebuie să:
 
4.1. Să ceară şi să obţină consimţământul pentru a împărtăşi îngrijorările sale clinice şi
 
informaţiile cu cadre medicale sau persoane din medicina primară, înainte să iniţieze o
 
consultaţie.
 
4.2. Să raporteze persoanei adecvate sau autorităţilor când siguranţa sau sănătatea unui coleg este
 
în pericol pentru ca aceste circumstanţe pot periclita standardul practicii şi îngrijirii, în
 
conformitate cu principiul 3.

 
Principiul 5. Să emită hotărâri individuale şi să evite conflictul de interes
 
Un IBCLC trebuie să:
 
5.1. Dezvăluie orice conflict de interes financiar sau alte conflicte privitoare la organizaţii care
 
furnizează bunuri şi servicii.
 
5.2. Se asigure că judecata profesională nu e influenţată de niciun fel de consideraţii comerciale.
 
5.3. Se retragă voluntar din practica profesională dacă este cu o disabilitate fizică sau mentală
 
care afectează practica putând produce rău clientului.

 
Principiul 6. Să menţină integritatea personală
 
Un IBCLC trebuie să:
 
6.1. Se poarte cu onestitate, integritate şi sinceritate.
 
6.2. Se retragă voluntar din practica profesională dacă este subiectul unui abuz care afectează
 
practica;
 
6.3. Trateze toţi clienţii cu egalitate, fără discriminare individului pe bază de rasă, credinţă,
 
religie, sex, orientare sexuală, naţionalitate

.
Principiul 7. Să respecte standardele profesionale aşteptate de la un IBCL
 
Un IBCLC trebuie să:
 
7.1. Acţioneze în cadrul definit de CPC
 
7.2. Informeze publicul şi colegii despre serviciile oferite de el, folosind informaţii
 
factuale.
 
7.3. Îşi folosească numele de IBCLC pentru a certifica serviciile ca şi consultant de
 
lactaţie numai dacă a desfăşurat aceste servicii.
 
7.4. Se folosească de calificarea profesională ca IBCLC sau RLC (registrate
 
lactation consultant) numai după ce a fost atestat şi autorizat de IBLCE în
 
conformitate cu toate cericerinţele pentru atestare iniţială sau continuă

 
Principiul 8. Să se conformeze cu procedurile disciplinare IBLCE
 
Un IBCLC trebuie să:
 
8.1. Se supună în intregime procesului Etic şi de Disciplină al IBLCE
 
8.2. Fie de acord că violarea CPC include toate situaţiile în care:
 
8.2.1. condamnat pentru crimă; sancţionat de o autoritate naţională; abuz de autoritate
 
legată de profesie;
 
8.2.2. este disciplinat de stat, provincie sau la alt nivel de guvernament și cel puțin unul
 
dintre motivele pentru disciplinare este același ca, sau în mod substanțial echivalent
 
cu, aceste principii CPC.
 
8.2.3. dacă un tribunal competent, un board licenţiat sau un board de certificare sau o
 
autoritate guvernamentală determină că IBCLC a comis un act legal, dar efectuat
 
necorespunzător sau un act greşit în relaţie directă cu practica de consultant de
 
lactaţie
 
Code of Professional Conduct for IBCLCs
 
Efective November 2011